کارکنان مدت موقت هلدینگ خلیج فارس خواستار اعطای تسهیلات رفاهی شدند

تسهیلات بسیاری از جانب هلدینگ خلیج فارس فقط به دو گروه قرارداد استخدامی نفت و مدت معین‌داده می شود اما نیروهای قرارداد مدت موقت هیچگونه بهره ای از تسهیلات هلدینگ نبرده اند.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، نیروهای قرارداد مدت موقت نسبت به عدم تخصیص تسهیلاتی از جمله: ودیعه و تسهیلات کمک هزینه خرید مسکن، پرواز، کارت باشگاه، فرهنگسراها، اماکن فرهنگی ورزشی و… اعتراض داشته و خواهان دریافت تسهیلات برای این نوع قرارداد نیز می باشند.

وجود وحدت و یکپارچگی در اجرای هرگونه طرحی از جمله خواسته این نیروها می باشد، چندی پیش پتروشیمی بندرامام مبلغ ۵۰ میلیون تومان تسهیلات ودیعه مسکن به ۷۷ نفر از نیروهای قراردادمدت موقت بهره برداری پرداخت کرد، اما در سایر مجموعه های هلدینگ خلیج فارس هیچگونه اقدامی صورت نگرفت.

اجرای طرح های کلان که دستورات آن از جانب مدیران ارشد هلدینگ صادر می شود نیاز به اجرای یکپارچه بدون دخالت سلیقه مدیران عامل شرکت‌ها دارد.

تسهیلات رفاهی نیروهای قرارداد مدت مدقت هلدینگ خلیج فارس سال هاست به عنوان‌دغدغه ای مهم برای این کارکنان تبدیل شده، در شرایط پرفشار اقتصادی کنونی وجود تسهیلات در انواع مختلف می تواند شرایط را برای کارکنان راحت تر کند.