دومین روز اعتراض کارکنان مدت موقت سازمان‌منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی/وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی پاسخگوی کارکنان نیستند

کارکنان‌مدت موقت سازمان‌منطقه ویژه به دلیل عدم اجرای حکم دیوان عدالت اداری درباره طرح طبقه بندی مشاغل توسط وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعتراض کردند.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، دومین روز اعتراض کارکنان سازمان منطقه ویژه اقتصادی در حالی امروز شکل گرفت که کارکنان معترض عدم پاسخگویی وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی نسبت به اجرای حکم دیوان عدالت اداری را دلیل اعتراض می دانند.

پس از گذشت ۱۰ روز از صدور حکم دیوان عدالت اداری هیچگونه دستوری از سوی وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی صادر نشده است.

لازم به ذکر است این دومین روز متوالی و چهارمین روز اعتراض کارکنان مدت موقت سازمان در یک‌ماهه گذشته است. این‌کارکنان بیش از ۱۰ سال مشمول قانون کار شده اند اما مطالبات‌آن ها پرداخت نشده و وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی خواسته قانونی کارکنان‌را اجرا نمی کند.