کارکنان شرکت پارس گلایکول عسلویه اعتصاب کردند

کارکنان شرکت پارس گلایکول عسلویه در اعتراض به آنچه شرایط نامناسب کاری دانسته اند دست به اعتصاب زده و از حضور در محل کار خودداری کرده اند.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، طبق شنیده ها قرار است در صورت عدم حل مشکل شیفت های کاری در شرایط کرونا، امروز هم اعتصاب ادامه داشته باشد.