فیلم: فاجعه زیست محیطی در سواحل عسلویه؛ مرگ مشکوک ماهیان !

ایپنا- صبح امروز فیلمی به دست ما رسید که نشانگر وقوع یک‌ فاجعه زیست محیطی در عسلویه است.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران (ایپنا)؛ مرگ مشکوک هزاران قطعه ماهی در آبهای ساحلی عسلویه هشداری جدی در نقض قوانین زیست محیطی و ایجاد بحران های محیط زیستی است.

هرچند هنوز مشخص نیست فعالیت کدام یک از شرکتهای مستقر در عسلویه موجب چنین فاجعه ای شده اما آنچه مسلم است، این است که شرکتها نه به اقتصاد مردم محلی کمکی کرده اند نه به محل درامد بومیان منطقه که دریا و صیادی است رحم میکنند.

این خبرگزاری پیگیر منشا اصلی این فاجعه زیست محیطی خواهد بود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.