خبر ایپنا در خصوص استخدام‌های غیربومی در پایانه و مخازن تایید شد/ جایگزینی نیروهای بومی و اخراج غیربومی ها

شرکت پایانه و مخازن پتروشیمی پس از انتشار خبر جذب نیروی غیر بومی از خبرگزاری ایپنا، تجدید نظر در استخدام نیروها را در دستور کار خود قرار داد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، پس از انتشار خبر جذب نیروی غیربومی برای آشپزخانه شرکت پایانه و مخازن از خبرگزاری ایپنا، این شرکت با قبول جذب نیروی غیربومی اعلام کرد به زودی با هماهنگی اداره کار تجدیدنظر در استخدام را انجام خواهد کرد.

این اقدام با همکاری سازمان منطقه ویژه به منظور اشتغال جوانان بومی در منطقه انجام شد و شرکت پایانه و مخازن قول مساعد نسبت به تجدید نظر در خصوص نیروهای جذب شده داده است.

لازم به ذکر است خبرگزاری ایپنا پیگیر این موضوع به منظور عدم به کارگیری نیروهای غیر بومی در آشپزخانه یا سایر بخش ها و اخراج آنان و همچنین جذب نیروی بومی از اداره کار منطقه ویژه اقتصادی خواهد بود.