خبر مهم برای سهامداران “زاگراس”

نماد زاگرس در ۹ ماهه سود عملیاتی ۵ هزار و ۲۳۵ میلیارد تومان شناسایی کرده است و این نشان از افزایش بازدهی این نماد در سالی که گذشت دارد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، بازار سهام ریزش زیادی داشته و برخی از کارشناسان عقیده دارند گزارشات ۹ ماهه از روند سودآوری شرکت‌ها می‌تواند دلیل خوبی برای بازگشت بازار سهام باشد.

نماد زاگرس در ۹ ماهه ۲ هزار و ۱۸۲ تومان و ۶ ماهه یک هزار و ۱۳۳ تومان سود داشت همچنین این سهم  ۳ ماهه ۴۳۵ تومان سود محقق کرده بود

نماد زاگرس در ۳ ماهه هزار و ۱۷ میلیارد تومان سود عملیاتی و  هزار و ۴۴ میلیارد تومان سود خالص داشت.

نماد زاگرس. در ۹ ماهه سود عملیاتی ۵ هزار و ۲۳۵ میلیارد تومان و سود خالص ۵ هزار و ۲۳۸ میلیارد تومان شناسایی کرده است.