افزایش ۸۶ درصدی سود خالص «زاگرس»

شرکت پتروشیمی زاگرس با عملکردی عالی و قابل توجه د رپایان دوره 9 ماهه خود 5238 میلیارد تومان سود خالص محقق کرد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ شرکت پتروشیمی زاگرس در دوره ۹ ماهه منتهی به آذرماه سال جاری با رشد ۵۸ درصدی درآمد عملیاتی ۱۰،۳۴۶ میلیارد تومانی، به بهای تمام شده ۴۱۰۰.۵ میلیارد تومانی به دست آورده است.

زاگرس در این دوره ۶۲۳۵.۵ میلیارد تومان سود ناخالص و ۵۲۳۶ میلیارد تومان سود عملیاتی داشته است، که هر کدام به ترتیب رشد ۶۰ و ۹۳ درصدی نسبت به مدت مشابه داشته‌اند.

پتروشیمی زاگرس با سود خالص ۵۲۳۸ میلیارد تومانی افزایش ۸۶ درصدی نسبت به سال گذشته داشته و به سود خالص ۲۱۸۲۶  ریالی برای هر سهم رسیده است.