قرار داد مهم در پتروشیمی دهدشت

شرکت صنایع آذرآب با شرکت پتروپارس ایران قرارداد منعقد کرد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛” شرکت صنایع آذرآب از انعقاد قرارداد مهم خبر داد.

بر اساس این گزارش، این شرکت اعلام کرد، قرارداد‌های ساخت راکتور‌های پتروشیمی دهدشت، ساخت مخزن، مبدل پتروشیمی دهدشت و تامین مواد، طراحی، ساخت و حمل طرح توسعه آزادگان جنوبی با شرکت پتروپارس ایران منعقد شده است.

قرار داد مهم در پروشیمی دهدشت /راکتور و مخزن پتروشیمی دهدشت ساخته می شود