افزایش ۱۳ درصدی سود انباشته “شاراک”

شرکت پتروشیمی شازند در دوره منتهی به ۳۱شهریور ماه ۱۳۹۹، در مقایسه با دوره ۶ ماهه سال گذشته افزایش ۱۶ درصدی در درآمد‌های عملیاتی، افزایش ۳۶ درصدی در سود عملیاتی، افزایش ۱۷ درصدی در سود خالص، افزایش ۲۳ درصدی در دارایی‌ها و افزایش ۱۳ درصدی در سود انباشته داشته است.

به گزارش خبرگرازی پتروشیمی ایران(آیپنا)؛ براساس صورت‌های مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، سرمایه شرکت پتروشیمی شازند ۸ هزار و ۶۴ میلیارد ریال است و این شرکت تعداد ۸ میلیارد و ۶۴ میلیون برگه سهم منتشر کرده است.

همچنین، درآمد‌های عملیاتی شرکت پتروشیمی شازند در ۶ ماهه منتهی به شهریور ۹۹ مبلغ ۳۷ هزار و ۲۶۵ میلیارد و ۳۵۹ میلیون ریال و بهای تمام شده درآمد‌های عملیاتی مبلغ ۲۹ هزار و ۸۴۹ میلیارد و ۱۹۲ میلیون ریال است.

برآورد تعداد فروش شرکت پتروشیمی شازند در دوره ۶ ماهه منتهی به اسفند ۹۹ به میزان ۴۲۶ هزار و ۸۴۷ تن است که نسبت به ۶ ماهه اول سال کاهش ۳ درصدی پیش بینی شده است.

ترکیب سهامداران عمده شرکت پتروشیمی شازند عبارتند از: شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (۵۰.۲۲ درصد)، صندوق بازنشستگی کشوری (۱۵.۲۱ درصد)، شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (۱۰.۴۷ درصد)، شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان (۱.۲۶ درصد)

نکات با اهمیت گزارش شرکت پتروشیمی شازند در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به شرح زیر است:

* افزایش ۱۶ درصدی در درآمد‌های عملیاتی

* افزایش ۳۶ درصدی در سود عملیاتی

* افزایش ۱۷ درصدی در سود خالص

* افزایش ۲۳ درصدی در دارایی‌ها

* افزایش ۱۳ درصدی در سود انباشته

* افزایش ۶ درصدی در حقوق مالکانه

* کاهش حاشیه سود خالص از ۲۱.۱۷ درصد به ۱۶.۷۸ درصد

* کاهش حاشیه سود ناخالص از ۲۰.۴۷ درصد به ۱۳.۶۷ درصد

کاهش بازده دارایی از ۳۵.۱۰ درصد به ۲۵.۶۵ درصد

کاهش بازده حقوق صاحبان سهام از ۶۲.۴۸ درصد به ۵۸.۳۹ درصد

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.