تدوین برنامه مدیریت محیط زیست پتروشیمی زاگرس با رویکرد ارزیابی چرخه حیات محصول

طرح تدوین برنامه مدیریت محیط زیستی شرکت پتروشیمی زاگرس با استفاده از رویکرد ارزیابی چرخه حیات محصول(LCA) با هدف ارزیابی دقیق از محل و میزان انتشار آلاینده‌ها و نقشه راه جهت شناسایی و کنترل آلاینده‌ها در دستور کار قرار گرفت.

 

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، در سال گذشته پتروشیمی زاگرس مطالعات چرخه حیات محصول را برای محصول تولیدی خود انجام داده و در سال جاری با رویکرد ارزیابی چرخه حیات به تدوین برنامه مدیریت محیط زیستی خود می پردازد.

از جمله اقدامات انجام شده تاکنون در راستای اجرای این پروژه می‌توان به: جمع آوری اطلاعات جدید در خصوص بازبینی سیاهه انتشار به هوا، محاسبه انتشارات هوابرد ناشی از بارگیری محصول، محاسبه انتشارات هوابرد ناشی از نشتی‌ها به سیستم برج خنک کننده، محاسبه انتشارات هوابرد ناشی از مخازن ذخیره، بررسی و تایید سیاهه چرخه حیات کل محصول متانول، اجرای ارزیابی چرخه حیات محصول متانول پتروشیمی زاگرس در نرم افزار Simapro به روش ReCipe و تحلیل ارزیابی چرخه حیات محصول متانول اشاره کرد.

منبع

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.