چهارمین شورای مدیریت اجرایی در بهداشت ودرمان صنعت نفت آبادان برگزارشد

در این شورا رییس بهداشت ودرمان صنعت نفت آبادان بر وجود همدلی، هم افزایی و همکاری واحدها با یکدیگر در حل مشکلات تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، چهارمین شورای مدیریت اجرایی بهداشت ودرمان صنعت نفت آبادان، با حضور رییس و سایر مدیران مرکز در محل هیئت رییسه برگزار شد.

در این جلسه نصراله حسونی بحرینی بر لزوم اجرای مصوبات و کسب نتایج مثبت از برگزاری جلسات و استفاده از آن برای حل مشکلات موجود در سیستم تاکید کرد و گفت: همه ما مسئول و پاسخگو هستیم. این تیم، تیم مدیریت اجرایی است یعنی همه افرادی که در پیشبرد کارها و بهبود شاخص ها و برطرف کردن موانع انجام امور نیاز است فعالیتی داشته باشند؛ در این گروه اجرایی گرد هم آمده اند.پس بر ما واجب است که به مصوبات حاصل از اینگونه جلسات، توجه داشته باشیم و در بهبود وضعیت سیستم بکوشیم.

در ادامه جلسه کلیه موارد مربوط به ارتقا سطح رضایتمندی مراجعین مطرح و راهکارهای لازم نیز ارائه گردید.همچنین نیازهای تجهیزاتی واحد انفورماتیک نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد در این خصوص با ستاد مکاتبه و پیگیری های لازم انجام شود.