اقدامات انجام شده در اموردارویی بهداشت ودرمان صنعت نفت آبادان

 برای مدیریت بهینه و نظارت بر انبارش و استفاده از داروها، داروخانه بیمارستانی از داروخانه بستری را جدا کردیم.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)،گلبن صفوی رییس امور دارویی مرکز بهداشت ودرمان صنعت نفت آبادان گفت: برای مدیریت بهینه استفاده و انبارش دارو، اقدامات بسیار مهم و کلیدی انجام دادیم تا ضمن جلوگیری از انقضای تاریخ مصرف داروها، داروهای مورد نیاز برای بیماران بستری و سرپایی را در تمام شرایط داشته باشیم و تا حد امکان با کمبود جدی دارو مواجه نشویم. از جمله اقداماتی که ما در انبارهای دارویی و تجهیزات انجام داده ایم، ساماندهی انبارها دارویی و تجهیزات، استاندارد نمودن تعداد زیادی از اقلام موجود و ثبت در سیستم جامع، استفاده از کلیه فرم های استاندارد مطابق قوانین سازمان، اخذ امضاهای مجاز هر فرم، اضافه کردن سیستم his در انبار، ارتباط با سایر مناطق جهت تبادل داروهای مورد نیاز دو طرف، تامین بسیاری از داروهای موجود در فارماکوپه دارویی جهت رفاه حال بیماران، اتصال بهhix و ثبت داروهای مخدر مورد مصرف، اصلاح روند رای کمیسیون ها و ارجاعات مربوطه در بحث داروهای کمیسیونی مورد نیاز بیماران است.

وی افزود: با ایجاد انبارهای فرعی و جمع آوری استاک دارویی و سرم موجود در بخش های درمانی، تفکیک داروخانه بستری از سرپایی، اجرای پروتکل های دارویی و کنترل میزان مصرف داروها توانستیم هزینه های دارویی را کاهش دهیم. در این مدت سعی شده اقلام دارویی بر اساس نیاز واقعی و با توجه به موجودی ، میزان مصرف و نظارت دقیق بر سفارش ها درخواست شود.

گلبن صفوی در ادامه گفت: ما در این مدت توانستیم آفرهای دارویی را افزایش دهیم و همچنین با کنترل ثبت داروها و تجهیزات در واحدهای دیگر ،توسعه سیستم his در واحدهای زیرمجموعه کنترل و نظارت بیشتری بر نحوه استفاده داروها، آمارمصرف و محاسبه هزینه ها را داشته باشیم.در طی چند ماه گذشته که بیماری کووید۱۹ شیوع پیدا کرده است، ما توانستیم در این واحد با تهیه و تولید مواد محلول های مختلف ضدعفونی و بویژه محلول های ضدعفونی دست، بیش از ۶۰۰۰ لیتر الکل ۷۰ درجه تهیه کرده و در اختیار همکاران واحدهای مختلف قرار دهیم.

https://ipna.news/153516کپی شد!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.