واگذاری و خرید سهام از سوی «شفن»

شرکت پتروشیمی فن آوران (شفن) از واگذاری سهام شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) و تحصیل سهام بانک ملت (وبملت) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، شرکت پتروشیمی فن آوران ۰.۴۱ درصد از سهام شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) را به قیمت هر سهم ۱۵ هزار و ۶۵۰ ریال واگذار کرد.

مجموع مبلغ این معامله  ۵ هزار و ۲۱۹ میلیارد و ۷۷۳ میلیون ریال شده است، با توجه به اینکه قیمت تمام شده سهام یادشده ۶۵۹ میلیارد و ۵۹۷ میلیون ریال شده است، سود محقق شده برای «شفن» مبلغ ۴ هزار و ۵۶۰ میلیارد و ۱۷۶ میلیون ریال است.

بر اساس این گزارش، «شفن» پس از واگذاری سهام شرکت یادشده، ۰.۵۵ درصد سهام بانک ملت (وبملت) را به قیمت هر سهم ۴ هزار و ۶۴۰ ریال خریداری کرد. جمع مبلغ این معامله ۵ هزار و ۲۵۱ میلیارد و ۶۳۴ میلیون ریال شده است.

شایان ذکر است درصد مالکیت پتروشیمی فن‌آوران در سهام «وبملت» از ۳.۹۲ درصد به ۴.۴۷ درصد افزایش یافت.

https://ipna.news/153495کپی شد!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.