تکمیل ساخت برج پارازایلین پتروشیمی بوعلی سینا تا بهمن سال جاری

پروژه ساخت برج T-8001 واحد پارازایلین پتروشیمی بوعلی سینا‌ در سایت ۴ منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی که از نیمه شهریور ماه سال جاری به دست متخصصین داخلی شرکت فاتح صنعت کیمیا آغاز شده بود ، تا پایان دیماه آماده حمل به‌ این شرکت می‌شود. 

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛پروژه ساخت برج T-8001 واحد پارازایلین پتروشیمی بوعلی سینا‌ در سایت ۴ منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر که از نیمه شهریور ماه سال جاری به دست متخصصین داخلی آغاز شده بود، تا پایان دیماه آماده حمل به‌ این شرکت می‌شود.

این برج از ۵ پارت‌ ساخته می‌شود و پیش‌بینی می‌شود پارت‌های ۱ و ۲ تا پیش از آغاز دیماه و پارت‌های ۴،۳ و ۵ تا اوایل بهمن‌ماه به دست متخصصین داخلی ساخت و آماده حمل به این مجتمع پتروشیمی گردند.

با رسیدن قطعات تولید شده به این شرکت، عملیات نصب آغاز خواهد شد و بر اساس پیش‌بینی‌ کارشناسان پتروشیمی بوعلی سینا، عملیات نصب در اردیبهشت سال آتی به پایان خواهد رسید.

لازم بذکر است مجری این طرح شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی یکی از شرکتهای هلدینگ خلیج فارس می باشد.