احداث واحد PSA برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در پتروشیمی زاگرس

راستای استقرار پروژه های بهبود و کاهش پیامدهای محیط زیستی فعالیت های شرکت و در جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در پتروشیمی زاگرس، واحد PSA در این مجتمع احداث خواهد گردید.
به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران ایپنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی زاگرس، براساس طرح فرآیندی تولید متانول به عنوان محصول نهایی مجتمع پتروشیمی زاگرس، گاز هیدروژن یکی از ضروریات و پیش‌نیازهای تولید می‌باشد؛ لذا مطالعات این پروژه از سال ۱۳۹۷ آغاز و تاثیر میزان هیدروژن در تولید محصول نهایی مجتمع بر اساس تست های آزمایشگاهی صورت گرفت و طی بررسی های به عمل آمده با استقرار یک پکیج PSA با ظرفیت ۱۵۰۰۰ استاندارد مترمکعب در ساعت درحدود ۸۰ الی ۱۰۰ تن محصول متانول بصورت روزانه در مجموعه تولید خواهد شد. نتایج بدست آمده نشان از آن دارد که بازیابی گازهای ارسالی به فلر، کاهش مصرف انرژی و کاهش انتشار گازهای  گلخانه ای و بهبود شاخص های عملکرد محیط زیستی شرکت را در پی خواهد داشت.
بنابراین گزارش، براساس مطالعات و آزمایشات صورت گرفته، پروژه احداث واحد PSA از تابستان ۱۳۹۸ در دستور کار پتروشیمی زاگرس قرار گرفته است.