بررسی ادعای پتروشیمی آبادان در مورد فساد شرکت پولیکا نوین

طی روزهای گذشته خبری درخصوص فروش مواد خام پتروشیمی آبادان توسط شرکت زیرمجموعه آن به جای تولید لوله، اتصالات و انواع گرانول در بازار آزاد منتشر شد.

روابط عمومی پتروشیمی آبادان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری ایپنا بیان کرد: شرکت تولیدی پلیمرهای صنعتی پولیکا نوین یک شرکت مستقل و هیچگونه ارتباطی با پتروشیمی آبادان ندارد.

این در حالی است که طبق آخرین تغییرات در سال ۱۳۷۰ مالکیت کارخانه شرکت تولیدی پلیمرهای صنعتی پولیکا نوین در اختیار شرکت پتروشیمی آبادان قرار داده شد و از آن سال در ردیف سهام دار عمده ی این کارخانه قرار گرفته است.
همچنین از اعضای هیئت مدیره شرکت پولیکا نوین یک نفر به عنوان‌نماینده پتروشیمی آبادان و دیگر عضو هیئت مدیره نماینده ای از پتروشیمی غدیر می باشد.

عدم پاسخگویی و ابراز بی اطلاعی از وابستگی شرکت پولیکا نوین به پتروشیمی آبادان توسط روابط عمومی این شرکت و همچنین عدم انتشار پاسخی مناسب طی روزهای گذشته جهت شفاف سازی، بر ابهام فساد در این مجموعه پتروشیمی افزوده است.

https://ipna.news/153417کپی شد!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • سمیرا با سلام و درود بر مدیران شجاع خبرگزاری پتروشیمی ایران که بدنبال رسوایی یک مشت انسان دزد که محصولات پتروشیمی آبادان را خارج از بورس و از طریق شرکت زیر گروه شرکت پلیمرهای صنعتی پولیکای نوین به بازار های داخلی سرازیر می کنند و مابه التفاوت نرخ بورس و بازار آزاد را در جیب مبارکشان واریز می کنند بعد از رسوا شدن اقدام به تهیه صورت جلسه هیات مدیره جهت پوشس این رسوایی کردند درود بر شما
  • سمیرا با سلام و درود بر مدیران شجاع خبرگزاری پتروشیمی ایران که بدنبال رسوایی یک مشت انسان دزد که محصولات پتروشیمی آبادان را خارج از بورس و از طریق شرکت زیر گروه شرکت پلیمرهای صنعتی پولیکای نوین به بازار های داخلی سرازیر می کنند و مابه التفاوت نرخ بورس و بازار آزاد را در جیب مبارکشان واریز می کنند بعد از رسوا شدن اقدام به تهیه صورت جلسه هیات مدیره جهت پوشس این رسوایی کردند درود بر شما