سود هر سهم “فارس” کاهشی شد

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، به ازای هر سهم خود ۴۵ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۵۱ ریال اعلام شده بود، از کاهش ۱۲ درصدی در هر سهم حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با سرمایه ۱۴۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال، صورت های مالی ۳ ماهه نخست دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در دوره یاد شده، مبلغ ۶ هزار و ۴۱۰ میلیارد و ۲۳۹ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ ۴۵ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از کاهش ۱۲ درصدی برخوردار است.
این شرکت بورسی سود انباشته پایان سال را با افزایش ۲۴ درصدی نسبت به دوره مشابه گذشته، مبلغ ۱۸۸ هزار و ۹۳۰ میلیارد و ۶۷۸ میلیون ریال محاسبه کرده است.
یادآوری می شود “فارس” در دوره ۳ ماهه نخست سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ (حسابرسی شده)، سود هر سهم را مبلغ ۵۱ ریال و سود خالص را ۷ هزار و ۳۸۶ میلیارد و ۸۱۱ میلیون ریال قید کرده است.
همچنین براساس این گزارش، ارزش بازار شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در دوره یاد شده، با کاهش ۲۸۵ هزار و ۸۸۸ میلیارد و ۲۱۲ میلیون ریال به یک بیلیون و ۳۳۰ هزار و ۲۴۸ میلیارد و ۹۱۰ میلیون ریال رسید. بهای تمام شده این شرکت نیز با افزایش ۳۵۵ میلیارد و ۸۶۱ میلیون ریال معادل ۵۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال محاسبه شد.
“فارس” تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل ۳۱۱ میلیارد و ۷۸ میلیون ریال به مبلغ معادل ۱۶ هزار و ۱۸۰ میلیارد و ۸۹۱ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت مبلغ ۱۵ هزار و ۸۶۹ میلیارد و ۸۱۳ میلیون ریال سود کسب کرد.
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس طی این دوره تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۶۵۹ میلیارد و ۶۷۶ میلیون ریال خریداری کرد.

https://ipna.news/153390کپی شد!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.