صورت های شش ماهه پتروشیمی نوری منتشر شد

صورت های شش ماهه پتروشیمی نوری منتشر شد و این شرکت توانست به ازای هر سهم خود 14 هزار و 820 ریال سود کنار بگذارد. همچنین معاملات نوری نیز روز گذشته نکات مثبت فراوانی داشت.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ صورت مالی شش ماهه شرکت پتروشیمی نوری به تازگی منتشر شد. این صورت های مالی نشان می داد که نوری در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، به ازای هر سهم خود ۱۴ هزار و ۸۲۰ ریال سود کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۶ هزار و ۱۶۶ ریال اعلام شده بود، از افزایش ۱۴۰ درصدی در هر سهم حکایت داشت.  اما معاملات نوری در روز گذشته چگونه دنبال شد؟

بازه قیمتی مجاز و روز چقدر بود؟

بازه قیمتی مجاز روز گذشته نماد نوری با توجه به قیمت پایانی دو روز پیش که ۱۵۷۸۳۰ ریال بود، ۱۴۹۹۴۰ ریال تا ۱۶۵۷۲۰ ریال بود.

نوری معاملات روز گذشته خود را در بازه مثبت آغاز کرد و در نهایت بازه قیمتی روز نوری، ۱۶۴۰۱۰  ریال تا ۱۶۵۷۲۰ ریال به ثبت رسید.

قیمت پایانی بر روی چه عددی بسته شد؟

با توجه به معاملات روز گذشته نوری قیمت پایانی با ۷۸۸۰ ریال افزایش معادل ۴.۹۹ درصد افزایش نسبت به پایانی روز قبل تر، بر روی ۱۶۵۷۱۰ ریال بسته شد.

تعداد، حجم و ارزش معاملات نوری چقدر بود؟

در پایان داد و ستدهای روز گذشته نوری، در ۳ هزار و ۵۹۵ نوبت معاملاتی، ۵.۶۲ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۹۳۱ میلیارد ریال معامله شد.

شایان ذکر است میزان میانگین حجم معاملات ماه فملی ۱.۸ میلیون برگه بوده است که حجم معاملات روز گذشته حدود ۵ برابر بیشتر از میانگین حجم ماه بود.

میزان خرید و فروش حقیقی و حقوقی چقدر بود؟

روز گذشته ۵ میلیون و ۶۱۸ هزار برگه سهم (۹۹ درصد) سهام نوری را یک هزار و ۸۳۶ نفر حقیقی و یک هزار و ۴۲۲ برگه سهم (۱ درصد) را ۱ حقوقی خریداری کردند. همچنین در طرف مقابل، یک میلیون و ۶۹۰ هزار برگه سهم (۳۰ درصد) را ۶۳۱ نفر حقیقی و ۳ میلیون و ۹۳۰ هزار برگه سهم (۶۰ درصد) را ۵۷ حقوقی فروختند.

می توان گفت که در این سهم در معاملات روز گذشته جابجایی سهم از حقوقی به حقیقی را شاهد بودیم.

میزان خرید هر حقیقی ۵۰۷ میلیون ریال (۵۰.۷ میلیون تومان) و میزان فروش هر حقیقی ۴۴۳ میلیون ریال (۴۴.۳ میلیون تومان) بود. بدین ترتیب قدرت خریدار به فروشنده ۱.۱۴ به ثبت رسید.

میزان ورود و خروج پول حقیقی چقدر بود؟

در معاملات روز گذشته، شاهد ورود پول حقیقی به میزان ۶۵۱ میلیارد ریال (۶۵.۱ میلیارد تومان) بود.

حمایت و مقاومت مهم نوری کجاست؟

حمایت مهم نوری بر روی قیمت ۱۵۸۶۷۰ ریال و مقاومت مهم این سهم بر روی قیمت ۱۹۱۳۵۰ ریال می باشد. قیمت کنونی در این سهم از حمایت و مقاومت مهم فاصله دارد.

 

https://ipna.news/153352کپی شد!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.