نتیجه دعوی «جم» و ‌پتروشیمی مهر مشخص شد

مدیرعامل شرکت پتروشیمی جم از نتیجه دعوی بین این شرکت و پتروشیمی مهر خبرداد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ محمدرضا سعیدی درباره روند رسیدگی به اختلاف‌ها بین این شرکت با شرکت پتروشیمی مهر گفت: نهم دی‌ماه ۹۸ هیات داوری اولیه رای دائر بر ارجاع ندادن اختلاف‌ها به داوری صادر کرد که این شرکت برای ابطال رای یادشده در شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران طرح دعوی کرد.

وی ادامه داد: هیات دوم داوری دهم تیرماه ۹۹ رای بر محکومیت شرکت پتروشیمی مهر مبنی بر پرداخت مبلغ ۸۷۲ میلیون دلار افزون بر هزینه‌های داوری در وجه این شرکت صادر کرد که پتروشیمی مهر ضمن طرح دعوی در شعبه ۱۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران ابطال رای دوم هیات داوران را خواستار شد.

سعیدی گفت: پس از تجمیع دو پرونده در شعبه ۹ براساس دستور رئیس حوزه قضایی مربوطه، شعبه ۹ در روز ۱۴ مهرماه امسال قرار توقف اجرای رای داوری را صادر و وقت رسیدگی برای هر دو پرونده را در ۲۳ مهرماه تعیین کرد.

وی تصریح کرد: نشست رسیدگی با حضور وکلای طرف‌ها در زمان معین شده تشکیل و نهایتا قاضی شعبه ۹ به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۲۶۹۰۰۷۷۷ با وارد دانستن دعوی هر دو شرکت حکم به بطلان و بی اعتباری رای داوری اول و داوری دوم صادر کرد.

وی ادامه داد: البته با توجه به قطعی نبودن رای صادره، این شرکت در مهلت قانونی، نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی خواهد کرد و همه تلاش و مساعی خود را برای نقض رای صادره درباره ابطال رای داوری دوم به کار خواهد بست و نتایج حاصل شده را متعاقبا اطلاع‌رسانی می‌کند.