با ارائه خدمات مطلوب کاهش هزینه های درمانی میسر است

 کیفیت مراقبت های بهداشتی به میزان زیادی به نحوه ارائه خدمات آنها بستگی دارد و ارائه خدمات مطلوب باعث کاهش هزینه های مرتبط به درمان و ایجاد احساس امنیت خاطر خانواده ها می شود.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)،شیبانی رییس خدمات پرستاری بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان در این باره گفت: واحد  پرستاری به عنوان یکی از اعضای کلیدی در گروه مراقبت های سلامتی با توان علمی و عملی مناسب و بر اساس آخرین دانش روز در جهت سلامت و رفاه کارکنان و خانواده های نفت در حال فعالیت است .

شیبانی افزود: این گروه بزرگترین گروه کارکنان بهداشتی را تشکیل می دهد و کیفیت مراقبت های بهداشتی به میزان زیادی به نحوه ارائه خدمات آنها بستگی دارد و ارائه خدمات مطلوب باعث کاهش هزینه های مرتبط به درمان ایجاد احساس امنیت خاطر خانواده ها شده است.

وی ابراز کرد: شرایط موجود منجر به تغییر الگوی مراقبت از بیماران از ساختار سنتی به مراقبت های سازمان یافته و جامعه محور شده است.

شیبانی از جمله فعالیت های کادر درمان و واحد خدمات پرستاری در ایام مواجهه با بحران کرونا گفت و اظهار کرد: پیگیری وضعیت سلامت شاغلین و خانواده های قرنطینه شده در منزل بصورت شبانه روزی و انجام مشاوره پزشک متخصص عفونی در سامانه غربالگری کووید ۱۹، گزارش روزانه افراد مبتلا کووید ۱۹ بستری شده و احیانا فوتی به ستاد سازمان بهداشت و درمان، برقراری واحد تریاژ جهت غربالگری مراجعین، مدیریت و انتقال ایمن بیماران مشکوک به کووید ۱۹ از مراکز بهداشتی درمانی عملیاتی و غیر عملیاتی به سطح بالاتر، بخشی از فعالیت های کادر درمان در ایام کرونایی بوده و همچنان ادامه دارد.

وی در خصوص آمار فعالیت های واحد خدمات پرستاری از ابتدای مواجهه با بحران کرونا تاکنون، عنوان کرد: روزانه (غیر از ایام تعطیل) حدود یک هزار و ۳۵۰ نفر بیمار و مراجعه کننده در سه مرکز درمانی منطقه فارس و دو مرکز درمانی منطقه هرمزگان، تریاژ می شوند.

شیبانی افزود: همچنین، روزانه حدود ۳۱۲ نفر از پرسنل صنعت نفت در سامانه ( no corona) منطقه فارس و منطقه هرمزگان ثبت نام کرده و توسط همکاران پرستار، غربالگری شده و در صورت مشکوک بودن محتمل یا قطعی به کووید ۱۹، به مدت ۱۴ روز، از طریق همین همکاران، با تماس روزانه پیگیری و آموزش داده شده و در صورت نیاز به پزشک ارجاع داده می شوند.

به گفته این مسئول در بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان، با توجه به گستردگی مراکز عملیاتی و نداشتن بخش بستری در بهداشت و درمان فارس و هرمزگان علیرغم چالش های فراوان این فرآیند بخوبی مدیریت و اجرا گردید و به روزآوری اطلاعات و دستورالعمل ها و مطالب آموزشی در مورد کرونا ویروس از طریق شبکه مجازی جهت مطالعه کادر درمان صورت پذیرفته است.

https://ipna.news/153301کپی شد!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.