انتصابی دیگر در پتروشیمی امیرکبیر

طی حکمی از سوی عبدالکریم پهلوانی مدیرعامل پتروشیمی امیرکبیر علیرضا نوبختی به عنوان مسئول بهره برداری منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، پس از تغییرات متعدد در رده مدیران میانی پتروشیمی امیرکبیر علیرضا نوبختی به عنوان مسئول بهره بردای منصوب شد، نوبختی پیش از این رئیس واحد الفین بهره برداری بوده است.