مهر تایید ممیز خارجی بر مدیریت کیفیت آزمایشگاه پتروشیمی نوری

ممیزی خارجی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه پتروشیمی نوری با موفقیت انجام و گواهینامه این آزمایشگاه برای یک دوره دیگر تمدید خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ ارزیابی مجدد سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ISO_IEC 17025 این شرکت بر اساس ویرایش ۲۰۱۷ ، نوزدهم و بیستم مهر ماه جاری، توسط مرجع اعتباردهی کشور ترکیه تورکاک (TURKAK) انجام شد.

این ممیزی به دلیل شرایط ویژه شیوع ویروس کرونا بصورت آنلاین توسط ممیزان شرکت تورکاک انجام پذیرفت که پس از بازبینی الزامات مدیریتی و فنی و بررسی های نهایی، گواهی نامه آزمایشگاه پتروشیمی نوری بمدت چهار سال دیگر تمدید خواهد شد.

https://ipna.news/153261کپی شد!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.