شکایت رسمی کارمندان پتروشیمی رازی از مدیرعامل این شرکت

ایپنا- کارمندان پتروشیمی رازی که طی ماه های گذشته اعتراض خود را به شیوه های گوناگون بیان کردند، پس از به نتیجه نرسیدن این اعتراض ها حق خود را از مراجع قانونی و شکایت از مدیرعامل پیگیری می کنند.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، کارمندان رسمی پتروشیمی رازی که از سالیان گذشته سهام دار این پتروشیمی بوده اند در تمام این سال ها میزان دریافتی بسیار ناچیز از حق سهم خود را داشته و عدم شفاف سازی مبلغ سهامشان در طول این سال ها باعث اعتراض آن ها شده است.

این اعتراض ها و عدم پاسخگویی علی اکبر احمدی دشتی مدیرعامل این شرکت باعث شروع شکایت رسمی کارکنان از او شده است.

این شکایت که از طریق وکیل رسمی کلیه کارکنان در حال پیگیری است می تواند شروع بررسی حدود دو دهه مدیریت احمدی دشتی در پتروشیمی رازی باشد.

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • این شکایت نامه توسط سهامداران پتروشیمی رازی تهیه شده است و ارتباطی به کارمندان شاغل در پتروشیمی رازی ندارد. از یک خبرگزاری بزرگ انتظار میرود ضمن تحقیق اخبار را درست منتشر کند که خدای نکرده حق کسی ضایع نشود

  • مجید دلبندم
    سهامداران رازی همون کارمندان رازی هستند