آنالیز مواد‌ Acetic Acid پتروشیمی فن آوران

اطلاعات کلی

نام گرید Acetic Acid
تولیدکننده پتروشیمی فن آوران
دسته‌ها مواد شیمیایی، اسید، اسید استیک

 

خواص فیزیکی

نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Acetaldehyde (ppm) ۲۰۰ ppm Maximum Value ASTM D2191
Acidity (ppm) ۵۰ ppm As Propionic Acid, Maximum Value
Acidity (ppm) ۳۰۰ ppm As Formic Acid, Maximum Value ASTM D3546
Color ۱۰ APHA Maximum Value ASTM D1209
Density ۱.۰۴۸ – ۱.۰۵۱ g/cm³ at +20°C ASTM D1298
Iron (Fe) ۰.۰۰۰۱ WT.% Maximum Value ASTM E394
Non-Volatile ۰.۰۰۳ WT.% Maximum Value ASTM D1353
Purity ۹۹.۹ WT.% Minimum Value
Sulfate (SO4) ۱ WT.% As SO4, Maximum Value
Total Chloride ۱ ppm As Cl, Maximum Value
Total Metals ۵E-05 WT.% Heavy Metals As Pb, Maximum Value ASTM D1347
Water content ۰.۱ WT.% Maximum Value ASTM D1364
https://ipna.news/153219کپی شد!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.