افزایش ۱۱۷ درصدی تولید محصولات فجر در ۶ ماه نخست سال ۹۹

شرکت فجر انرژی خلیج فارس در ۶ ماه نخست امسال با فروش ۱۳ هزار میلیارد ریال محصول، بیش از ۱۱۷ درصد برنامه مصوب خود تولید کرده و این میزان ۲ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است.

شرکت فجر انرژی خلیج فارس به عنوان قلب تپنده منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی وظیفه تامین انرژی و سرویس های حیاتی شرکت های پتروشیمی این منطقه را برعهده دارد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ این شرکت سال ۹۸ با بیش از ۱۰۰۰ روز کارکرد بدون توقف، بالاترین تراز تولید پایدار را ثبت کرده است؛ شرکت فجر انرژی خلیج فارس نیروی برق، بخار،آب های صنعتی و هوای صنعتی شرکت های منطقه را تولید و تامین می کند.

فجر در ۶ ماه ابتدایی امسال ۳.۸ میلیون مگاوات برق، ۲.۸ میلیون تن بخار،۳۳۰ میلیون نرمال متر مکعب اکسیژن و ازت گازی، ۹۹ میلیون نرمال متر مکعب هوای ابزار دقیق، ۲۵۰ میلیون نرمال متر مکعب هوای سرویس، ۲۳ میلیون متر مکعب آب اسمز معکوس (RO)، ۷.۵ میلیون متر مکعب آب خالص (DM)، ۲.۹ میلیون متر مکعب آب سرویس و آتش نشانی، ۳ میلیون متر مکعب آب خوراک بویلرها تولید و  ۱.۳ میلیون استاندار متر مکعب گاز سوختی (FGL) فیلتراسیون و در اختیار شرکت های منطقه قرار داده است.

این میزان تولید ۱۱۷ درصد تولید برنامه مصوب فجر در ۶ ماه نخست سال ۹۹ بوده و این شرکت ۲ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته تولید کرده است. فجر انرژی خلیج فارس از ابتدای سال ۹۹ تا کنون نیز  ۱۳ هزار میلیارد ریال محصول به فروش رسانده و درآمد فجر در ۶ ماه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از یک هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. همچنین این شرکت قرار است تا پایان سال ۳۸ پروژه را آغاز کند.

فجر انرژی خلیج فارس در سال ۹۸ نیز در بخش نیروگاه قریب به ۶ میلیون مگاوات ساعت برق، ۵ میلیون تن بخار، در بخش تفکیک هوا  ۶۰۰ میلیون متر مکعب ازت، اکسیژن و آرگون( مایع و گاز)، ۶۳۰ میلیون مترمکعب هوای ابزار دقیق و سرویس در واحد تصفیه آب ۴۳ میلیون متر مکعب آب اسمز ( RO) ، ۱۴ میلیون متر مکعب آب خالص(DM)، ۶ میلیون متر مکعب آب سرویس، بهداشتی و آتش نشانی تولید و به شرکت های منطقه کرده و همچنین دریافت، فیلتر و توزیع ۱۲۴ میلیون استاندارد متر گاز سوختی (FGL) را انجام داده است.

همچنین کمیته مدیریت منابع تامین و مصرف آب شرکت فجر موفق شد در ۶ ماه ابتدایی امسال با استفاده از روش بازیافت آب اسمزمعکوس ( R.O.Reject Project ) ۳۸۰ هزار متر مکعب در مصرف آب خام صرفه جویی کرده است؛ این شرکت سال گذشته با استفاده از این روش ۶۰۰ هزار متر مکعب صرفه کرده بود.

به گزارش روابط عمومی فجر غلامعلی زالخانی مدیرعامل شرکت فجر انرژی خلیج فارس تیر ماه ۹۹ در مجمع سالانه سهامداران این شرکت خبر از افزایش تولید حداکثری، که ناشی از تلاش های پیوسته تیم مدیریتی و کارشناسی است، خبر داد و آن را مهمترین عامل تحقق افزایش ۸۰ درصدی سودآوری این شرکت دانست.