آنالیز مواد‌ Styrene Monomer شرکت پتروشیمی پارس

اطلاعات کلی

نام گرید Styrene Monomer
تولیدکننده شرکت پتروشیمی پارس
دسته‌ها مواد شیمیایی، هیدروکربن آروماتیک، استایرن

 

خواص فیزیکی

نام مقدار واحد شرایط استاندارد
alpha-Methylserotonin (α-MS) ۰.۰۴ WT.% Maximum Value ASTM D5135
Benzaldehyde ۰.۰۱ WT.% Maximum Value ASTM D2119
C8 Content ۰.۰۶ WT.% Maximum Value, EB+Xylenes ASTM D5135
C9 Content ۰.۰۸ WT.% Maximum Value, Aromatics+α-Ms ASTM D5135
Color ۱۰ APHA  Maximum Value ASTM D1209
Ethyl Benzene ۰.۰۵ WT.% Maximum Value ASTM D5135
Hydrogen Peroxide (H2O2) ۵۰ ppm Maximum Value ASTM D2340
Inhibitor ۲۰ ppm Maximum Value, As TBC ASTM D4590
Phenylacethylene ۰.۰۱۸ ppm Maximum Value ASTM D5135
Polymer ۱۰ ppm Maximum Value ASTM D2121
Styrene Monomer ۹۹.۷۵ WT.% Minimum Value ASTM D5135
Total Chloride ۲ ppm Maximum Value, as Cl ASTM D4929
Total Sulphur ۲ ppm Maximum Value, As S ASTM D5453

https://ipna.news/153182کپی شد!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.