برگزاری نشست تیم اجرایی کرونا در کمیته مدیریت بحران

به منظور آمادگی و برنامه ریزی مواجهه با موج سوم کووید ۱۹، نشست تیم اجرایی کرونا در کمیته مدیریت بحران بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان برگزار شد.

به گزارش حبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ در این نشست که با حضور اعضای کمیته بحران این مرکز صورت پذیرفت مباحثی نظیرِ به روز رسانی نمودار کمیته مرکزی مدیریت بحران، به روز رسانی ارزیابی ریسک مدیریت بحران و روش اجرایی آن، بررسی نقل و انتقال و ایمن نمودن اتاق انفورماتیک ( فناوری اطلاعات) و سرور، بازگرداندن ساعات کاری کارکنان به حالت عادی و ایام پیش از بحران کرونا، برنامه ریزی و ساماندهی برنامه آمادگی جسمانی جهت نیروهای حراست، نقلیه و تاسیسات، ایمن نمودن انبار تجهیزات به جهت انبار کردن مواد مشتعل شونده و تهیه طرح تخلیه اضطراری به منظور آمادگی های لازم به وقت بحران، جهت واحدهایی شاملِ آزمایشگاه، اورژانس،انبار تجهیزات و انبار دارویی؛ مطرح و مورد بحث، بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.

این نشست با معرفی عباس مختارزاده؛ کارشناس بهداشت حرفه ایِ واحد سلامت کار و HSE بهداشت و درمان صنعت نفت فارس و هرمزگان به عنوان دبیر کمیته بحران این مرکز، همراه بود.