توضیحات “جم” از روند اختلاف با این پتروشیمی

شرکت پتروشیمی جم از روند اختلاف با شرکت پتروشیمی مهر گفت.

 

به گزارش حبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛شرکت پتروشیمی جم درباره روند اختلافات فیمابین با شرکت پتروشیمی مهر توضیح داد.

بر اساس این گزارش، این شرکت اعلام کرد، درخصوص روند رسیدگی به اختلاف میان این شرکت با شرکت پتروشیمی مهر در هیات داوری که منجر به صدور رای بر محکومیت شرکت پتروشیمی مهر به پرداخت مبلغ ۸۷۲ میلیون دلار به اضافه هزینه‌های داوری به این شرکت شده است.

توضیحات