عدم رعایت مباحث ایمنی در پتروشیمی تخت جمشید

در حالی که مسائل ایمنی در امور صنعتی جز موارد مهم و اولویت دار می باشد، پتروشیمی تخت جمشید با حداقل نیرو در شیفت آتش نشانی فعالیت می کند.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، پتروشیمی تخت جمشید برای هر شیفت آتش نشان فقط دو نیرو در نظر گرفته و در صورت بروز هرگونه مشکل خساراتی غیرقابل جبران پیش خواهد آمد.

مباحث ایمنی و HSE که باید در بالاترین سطح برای حفظ جان کارکنان در نظر گرفته شود با بی تدبیری مسئولین این پتروشیمی بسیار ساده و ابتدایی اجرا شده است.

مسئولین ارشد پتروشیمی تخت جمشید در صورت بروز حادثه دلخوش به امکانات و خدمات آتش نشانی منطقه ویژه می باشند، به همین دلیل از استخدام نیروی جدید در این بخش و یا افزایش تجهیزات و امکانات شانه خالی می کنند.

کمبود نیرو در سایر بخش ها و عدم جذب نیروی جدید باعث فشار بیش از حد به کارکنان فعلی می شود.

https://ipna.news/153136کپی شد!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.