آنالیز مواد‌ F300 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخابنفت، گاز و پتروشیمی پلیمر و پتروشیمی 

اطلاعات کلی

نام گرید F300
تولیدکننده توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب
دسته‌ها پلیمر، ترموپلاستیک، پلی استایرن، پلی استایرن انبساطی
کاربردها فوم
افزوده شده با تأخیر دهنده شعله


خواص 
فیزیکی

نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Bead Size ۰.۷ – ۰.۹ mm
Density ۰.۰۱۴ – ۰.۰۲ g/cm³
Moisture Content ۱ WT.% <1
Styrene Residual Monomer ۱۰۰۰ ppm <1000
https://ipna.news/153125کپی شد!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.