آنالیز مواد‌ Benzene پتروشیمی نوری (برزویه)

اطلاعات کلی

نام گرید Benzene
تولیدکننده پتروشیمی نوری (برزویه)
دسته‌ها مواد شیمیایی، هیدروکربن آروماتیک، بنزن


خواص
فیزیکی

نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Acid Wash Color ۱ Maximum Value ASTM D848
Bromine Index ۱۰ mg/100gr Maximum Value ASTM D1492
Color  ۱۵  APHA Pt-Co, Maximum Value ASTM D1209
Density ۰.۸۸۲ – ۰.۸۸۶ g/cm³ At 15.6ºC ASTM D1298
Distillation Range ۱ Including 80.1, Maximum Value ASTM D850
Methylcyclohexane ۰.۰۴ WT.% Maximum Value ASTM D4492
Non-Aromatics ۰.۰۷ WT.% Maximum Value ASTM D4492
Purity ۹۹.۹ WT.% Minimum Value ASTM D4492
Solidification Point ۵.۴ Minimum Value ASTM D852
Thiophene ۱ ppm Maximum Value
Toluene ۰.۰۱۵ WT.% Maximum Value ASTM D4492
Total Chloride ۲ ppm Maximum Value ASTM D4929
Total Nitrogen ۱ ppm Maximum Value ASTM D4629
Total Sulphur ۱ ppm Maximum Value ASTM D5453
Water content ۰.۰۲ WT.% Maximum Value ASTM D1744
https://ipna.news/153105کپی شد!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.