خرداد طوفانی سرآغاز رشد اتیلن “شاراک”

پتروشیمی شازند به نسبت ۶ ماهه ابتدایی سال گذشته به میزان ۱۶درصد افزایش را تجربه کرده است.

 

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ شرکت پتروشیمی شازند ” شاراک ” در گزارش فعالیت ماهانه خود منتهی به پایان شهریور ماه سال جاری، مجموع فروش‌های «داخلی» و «صادراتی» شرکت خود را مبلغی بالغ بر ۸.۹۸۹.۸۶۰ میلیون ریال گزارش کرده و بیشترین درآمد حاصل شده از بخش فروش‌های داخلی است.

شاراک” در شهریور ماه در مقایسه با دوره مشابه در سال گذشته به میزان تقریبی ۱۰۹ درصد افزایش را به ثبت رسانده و همچنین به نسبت ماه گذشته نیز نظاره میکنیم که ۳۵ درصد رشد به همراه داشته است.

۱۳درصد رشد تولید اتیلن در شهریور ماه

بر اساس این گزارش مشاهده میکنیم، که در بخش فروش‌های داخلی بیشترین میزان فروش محصول را «پلی پروپیلن» با ۱۰.۸۲۰ تن در اختیار دارد و رتبه بعدی را محصول «دو اتیل هگزانول» با میزان فروش ۶.۵۲۸ تن از آن خود کرده است. مجموع این محصولات نامبرده شده به نسبت ماه گذشته ۴۰ درصد افزایش را به دنبال داشته است.

۱۳درصد رشد تولید اتیلن در شهریور ماه

بر پایه این گزارش، ” شاراک ” در دوره ۶ ماهه ابتدایی سال جاری به میزان ۳۷.۲۶۵.۳۵۹ میلیون ریال درآمد را در کارنامه خود ثبت کرده و همچنین به نسبت ۶ ماهه ابتدایی سال گذشته به میزان ۱۶درصد افزایش را تجربه کرده است.

این شرکت در بخش فروش‌های داخلی در این دوره ۶ ماهه ۲۶.۵۰۳.۲۸۲ میلیون ریال گزارش شده که به نسبت دوره گذشته ۲۶ درصد افزایش را به همراه داشته و در ادامه نیز فروش‌های صادراتی این دوره ۶ ماهه ابتدایی سال جاری ۱۰.۷۶۲.۰۷۷ میلیون ریال به سامانه کدال ارائه شده و در مقایسه با ۶ ماهه ابتدایی سال گذشته ۳ درصد کاهش را به دنبال داشته است.

۱۳درصد رشد تولید اتیلن در شهریور ماه

طبق این گزارش، شرکت پتروشیمی شازند در شهریور ماه سال جاری بیشترین میزان تولید در بخش فروش‌های داخلی را محصول «اتیلن» با مقدار ۲۵.۷۸۶ تن به ثبت رسانده که این میزان در مقایسه با ماه گذشته ۳ درصد افزایش داشته و همچنین به نسبت دوره مشابه در سال قبل ۱۳ درصد رشد را دنبال کرده است.

نگاهی خواهیم داشت به نمودار تولید این محصول در ۶ ماهه ابتدایی سال گذشته

۱۳درصد رشد تولید اتیلن در شهریور ماه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.