شرکت فجر انرژی خلیج فارس چهارمین گزارش پایداری را در سازمان “G.R.I” ثبت کرد

شرکت فجر انرژی خلیج فارس بعنوان شرکت پیشرو در انتشار گزارش پایداری در صنعت نفت،گاز،پتروشیمی و پالایش کشور، چهارمین گزارش پایداری خود را در سازمان بین المللی G.R.I ثبت کرد.

 به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛با هدف معرفی هر چه بیشتر صنایع ایران در مجامع حرفه ای جهانی و توسعه ارتباطات حرفه ای، فجر انرژی،پس از ارزیابی نحوه حضور، متن ترجمه شده آخرین گزارش پایداری خود را در این سازمان بین المللی ثبت نمود.

این حضور در حالی است که از سال ۱۳۹۴، شرکت فجر با هدف شفاف سازی فعالیت ها و پاسخگویی به جامعه و ذی نفعان، گزارش سالانه و دوسالانه پایداری خود را منتشر می کند.

آخرین گزارش منتشره، گزارش دوسالانه ۹۶-۹۷ شرکت بوده که با نام سابق شرکت (پتروشیمی فجر )منتشر شده و تحت عنوان  GRI Standards – 2019  در سازمان یاد شده ثبت گردیده است.

 

 

نشانی دسترسی علاقمندان به خوانش گزارش فجر انرژی در پایان خبر آمده است:

https://database.globalreporting.org/organizations/22116/