گزارش عملکرد هفتگی شرکت‌های پتروشیمی

رشد چشمگیر فروش اغلب شرکت‌های پتروشیمی در معاملات هفته گذشته بورس‌کالا کاملا مشهود بود.

 

 

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛در هفته گذشته شاهد عرضه ۴.۵۳۲ تن محصولات پلی پروپیلن در گرید‌های مختلف از سوی شرکت پتروشیمی مارون بودیم با تقاضایی همرا نبود.

همچنین در هفته گذشته شاهد عرضه ۱.۷۲۸ تن محصول پلی اتیلن سنگین در گرید‌های مختلف بودیم که با تقاضای ۲.۰۳۶ تنی و حجم معاملات ۱.۷۲۸ تنی مواجه شد که نسبت به هفته منتهی به ۳ مهر ماه افزایش ۱۴۶ تنی را نشان می‌دهد. نرخ این محصول با رشد ۷.۵ درصدی در مقایسه با هفته گذشته همراه بود، نرخ میانگین ثبت شده برای این محصول به ۱۸۹.۹۷۹ هزار ریال در هر تن رسید و ارزش معاملات نیز به ۳۲۸ میلیارد و ۲۸۵ میلیون ریال رسید.

در ادامه جدول معاملات محصولات اصلی شرکت پتروشیمی مارون در هفته گذشته و همچنین نمودار ماه‌های اخیر نرخ محصولات پلی پروپیلن این شرکت ارائه شده است.

 افت چشمگیر فروش پلی پروپیلن جم در بورس کالا
به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، در هفته‌ای که گذشته شاهد عرضه ۳.۴۴۶ تنی انواع پلی پروپیلن توسط شرکت پلی پروپیلن جم بودیم که با تقاضای ۵.۶۲۶ تنی مشتریان و حجم معاملات ۲.۲۴۶ تنی مواجه شد.

گزارش عملکرد هفتگی شرکت‌های پتروشیمی در هفته منتهی به ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹

متوسط نرخ میانگین هر تن پلی پروپیلن با رشد ۱۳ درصدی نسبت به هفته قبل از آن به ۳۲۱.۴۱۹ هزار ریال در هر تن رسید. ارزش معاملات انواع پلی پروپلین‌های تولیدی شرکت با توجه به کاهش ۲.۶۲۰ تنی در حجم معاملات و همچنین افت نرخ فروش نسبت به هفته منتهی به ۳ مهر ماه به ۷۲۱ میلیارد و ۹۰۸ میلیون و ریال رسید.

در ادامه جدول معاملات هفته گذشته و همچنین روند قیمتی ماه‌های اخیر انواع پلی پروپیلن‌های شرکت را مشاهده می‌نمایید.

گزارش عملکرد هفتگی شرکت‌های پتروشیمی در هفته منتهی به ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹

افت ۲ درصدی نرخ فروش اسیداستیک پتروشیمی فن آوران در بورس کالا

به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، شرکت پتروشیمی فن آوران که در حال حاضر محصول اسیداستیک خود را در بورس کالا عرضه می‌کند، در هفته گذشته ۱.۱۰۴ تن از این محصول را در بورس کالا عرضه کرد که با حجم معامله ۱.۰۸۱ تنی مشتریان روبرو شد که نسبت به هفته منتهی به ۳ مهر ماه با افزایش ۲۳ تنی همراه بود.

گزارش عملکرد هفتگی شرکت‌های پتروشیمی در هفته منتهی به ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹

نرخ پایه عرضه این محصول با افت ۲ درصدی در مقایسه با هفته معاملاتی گذشته به ۷۰.۸۵۰ هزار ریال در هر تن و ارزش معامله اسید استیک به ۷۶ میلیارد و ۵۸۸ میلیون ریال رسید.

در ادامه جدول معاملات هفته گذشته و همچنین نمودار ماه‌های اخیر قیمت اسیداستیک این شرکت ارائه شده است.

گزارش عملکرد هفتگی شرکت‌های پتروشیمی در هفته منتهی به ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹

تداوم رشد نرخ فروش استایرن منومر پتروشیمی پارس در بورس کالا 
به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، در هفته گذشته شاهد عرضه ۷.۵۱۲ تن استایرن منومر از سوی شرکت پتروشیمی پارس بودیم که با تقاضای و حجم معاملات ۷.۵۱۲ تنی همراه بود که نسبت به هفته منتهی به ۳ مهر ماه، با کاهش ۷.۵۱۲ تن همراه بود.

گزارش عملکرد هفتگی شرکت‌های پتروشیمی در هفته منتهی به ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹

نرخ میانگین معاملات این محصول در هفته گذشته به ۱۳۸.۶۷۱ هزار ریال در هر تن رسید که رشد چشمگیر ۱۲ درصدی را نسبت هفته منتهی به ۳ مهر ماه همراه بود. همچنین ارزش معاملات در این هفته به یک هزار و ۴۱ میلیارد و ۶۹۷ میلیون ریال رسید.

در ادامه جدول معاملات هفته گذشته و همچنین نمودار قیمت استایرن منومر شرکت پتروشیمی پارس در ماه‌های اخیر را مشاهده می‌نمایید.

گزارش عملکرد هفتگی شرکت‌های پتروشیمی در هفته منتهی به ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹

رشد چشمگیر نرخ فروش پلی پروپیلن پتروشیمی شازند در بورس کالا
به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، شرکت پتروشیمی شازند در هفته‌ای که گذشت ۱.۸۸۰ تن از انواع پلی پروپیلن را در بورس کالا عرضه کرد که با تقاضای ۴۲۰ تنی و حجم معاملات ۱۹۰ تنی در قیمت میانگین ۳۱۹.۹۸۳ هزار ریال در هر تن معامله شد. ارزش معاملات این محصول با توجه به رشد ۷.۴ درصدی و همچنین کاهش چشمگیر ۱.۷۸۰ تنی میزان فروش نسبت به هفته منتهی به ۳ مهر ماه، به رقم ۶۰ میلیارد و ۷۹۶ میلیون ریال رسید.

گزارش عملکرد هفتگی شرکت‌های پتروشیمی در هفته منتهی به ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹

در ادامه جدول معاملات محصولات اصلی پتروشیمی شازند و همچنین نمودار ماه‌های اخیر قیمتی محصول پلی پروپیلن این شرکت ارائه شده است.

همچنین در هفته گذشته ۱.۱۲۰ تن از پلی اتیلن سنگین پتروشیمی اراک در بورس کالا به فروش رسید که نسبت به هفته منتهی به ۳ مهر ماه ۲۰ تن افزایش را نشان می‌دهد.

لازم به ذکر است، ارزش معاملات پلی اتیلن سنگین پتروشیمی شازند به ۲۳۵ میلیارد و ۲۱۲ میلیون ریال رسید.

همچنین در هفته گذشته ۸۰۰ تن از پلی اتیلن سبک پتروشیمی اراک در بورس کالا به فروش رسید که نسبت به هفته منتهی به ۳ مهر ماه ۲۳۰ تن کاهش را نشان می‌دهد. لازم به ذکر است، ارزش معاملات پلی اتیلن سنگین پتروشیمی شازند به ۱۷۱ میلیارد و ۹۱۰ میلیون ریال رسید.

گزارش عملکرد هفتگی شرکت‌های پتروشیمی در هفته منتهی به ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹

 

رشد حدود ۸ درصدی نرخ فروش پلی اتیلن سنگین پتروشیمی جم در بورس کالا
به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، شرکت پتروشیمی جم در هفته‌ای که گذشت ۶.۳۳۵ تن پلی اتیلن سنگین در بورس کالا عرضه کرد. تقاضای ۷.۷۲۶ تنی و معاملات ۵.۱۶۹ تنی این محصول در هفته گذشته، با نرخ میانگین ۲۰۳.۲۳۱ هزار ریال در هر تن صورت گرفت.

گزارش عملکرد هفتگی شرکت‌های پتروشیمی در هفته منتهی به ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹

ارزش معاملات آن با توجه به رشد ۷.۶ درصدی نرخ فروش و همچنین افزایش ۷۹۱ تنی در میزان فروش این محصول پتروشیمی جم در مقایسه با هفته منتهی به ۳ مهر ماه به ۱ هزار و ۵۰ میلیارد و ۵۰۲ میلیون ریال رسید.

در ادامه جدول معاملات هفته گذشته و همچنین نمودار قیمتی هفتگی پلی اتیلن سنگین این شرکت ارائه شده است.

گزارش عملکرد هفتگی شرکت‌های پتروشیمی در هفته منتهی به ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹

تداوم رشد نرخ فروش محصولات پتروشیمی امیرکبیر در بورس کالا
به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، شرکت پتروشیمی امیرکبیر در هفته‌ای که گذشت ۳.۹۲۰ تن پلی اتیلن سنگین در بورس کالا عرضه کرد. تقاضای ۲.۱۹۰ تنی و معاملات ۲.۱۵۰ تنی این محصول در هفته گذشته، با نرخ میانگین ۱۹۹.۶۲۷ هزار ریال در هر تن صورت گرفت.

گزارش عملکرد هفتگی شرکت‌های پتروشیمی در هفته منتهی به ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹

ارزش معاملات آن با توجه به رشد ۵.۹ درصدی در نرخ فروش و افزایش ۳۲۰ تنی فروش این محصول پتروشیمی امیرکبیر در مقایسه با هفته منتهی به ۳ مهر ماه به ۴۲۹ میلیارد و ۱۹۸ میلیون ریال رسید.

همچنین در این هفته شاهد عرضه ۵.۴۱۲ تن محصولات پلی اتیلن سبک بودیم که با ثبت تقاضای ۱۱.۰۰۰ تنی همراه بود که در نهایت منجر به معاملات ۵.۴۱۲ تنی شد. نرخ این محصول با رشد ۱۱ درصدی در مقایسه با هفته منتهی به ۳ مهر ماه به ۱۸۴.۳۶۶ هزار ریال در هر تن رسید و ارزش معاملات آن با توجه به رشد نرخ فروش و افزایش ۱.۱۰۰ تنی میزان فروش به یک هزار و ۱۸۲ میلیارد و ۱۸۵ میلیون ریال رسید.

در ادامه جدول معاملات و همچنین نمودار چند ماه اخیر قیمتی محصولات پلی اتیلن سنگین شرکت ارائه شده است.

گزارش عملکرد هفتگی شرکت‌های پتروشیمی در هفته منتهی به ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹

گزارش عملکرد هفتگی شرکت‌های پتروشیمی در هفته منتهی به ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹

رشد ۲ درصدی نرخ فروش آرتوزایلین پتروشیمی نوری در بورس کالا
به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، در هفته گذشته شاهد عرضه ۲.۰۰۰ تنی آرتوزایلین پتروشیمی نوری در بورس کالا بودیم که با تقاضای ۲.۰۶۰ تنی و حجم معاملات ۲.۰۰۰ تنی از این محصول همراه بود.

گزارش عملکرد هفتگی شرکت‌های پتروشیمی در هفته منتهی به ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹

نرخ متوسط هر تن از این محصول با رشد ۲ درصدی نسبت به هفته گذشته به ۸۴.۹۵۷ هزار ریال در هر تن و ارزش معاملات با توجه به عدم تغییر در میزان فروش و رشد نرخ فروش در مقایسه با هفته منتهی به ۳ مهر ماه به ۱۶۹ میلیارد و ۹۱۳ میلیون ریال رسید.

آخرین جدول معاملات محصول آرتوزایلین و همچنین نمودار ماه‌های اخیر قیمتی این محصول که مربوط به معاملات هفته گذشته این شرکت بوده، در ادامه ارائه شده است.

گزارش عملکرد هفتگی شرکت‌های پتروشیمی در هفته منتهی به ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹

رشد چشمگیر نرخ فروش کریستال ملامین پتروشیمی خراسان در بورس کالا
به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، پتروشیمی خراسان در هفته گذشته با عرضه و فروش ۷۰۰ تنی اوره پریل همراه بود که نسبت به هفته منتهی به ۳ شهریور ماه با افزایش ۴۳۰ تنی همراه بود. از طرفی نرخ فروش هر تن از این محصول در بورس کالا ۴۱.۵۵۳ هزار ریال در هر تن بوده که نرخ این محصول نیز با رشد ۴ درصدی همراه بود.

گزارش عملکرد هفتگی شرکت‌های پتروشیمی در هفته منتهی به ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹

از طرفی پتروشیمی خراسان موفق به فروش ۲۸۰ تن کریستال ملامین در بورس کالا شد که نسبت به هفته منتهی به ۴ مهر ماه بدون تغییر همراه بود. همچنین نرخ فروش این محصول با رشد قیمتی ۱۰ درصدی و در قیمت ۲۲۲.۲۶۲ هزار ریال در هر تن به فروش رسید.

جدول و نمودار ماه‌های اخیر قیمتی اوره پریل شرکت را در ادامه مشاهده می‌کنید.

گزارش عملکرد هفتگی شرکت‌های پتروشیمی در هفته منتهی به ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹

https://ipna.news/153069کپی شد!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.