افزایش بیماران مبتلا به کرونا در بیمارستان نفت تهران

معاون بیمارستان صنعت نفت تهران از افزایش تعداد بیماران سرپایی و بستری مبتلا به کرونا در این بیمارستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ علی شاه آبادیمعاون بیمارستان نفت تهران گفت: با توجه به آغاز فصل پاییز و افزایش شیوع آنفولانزا و موج جدید کرونا، احتمال افزایش مبتلایان به کرونا وجود دارد.

وی با تا کید بر اینکه هنوز درمان قطعی ومشخصی برای کرونا وجود ندارد، گفت : با توجه به اینکه بهترین راه مقابله با این بیماری پیشگیری است، رعایت پروتکل های بهداشتی و رعایت فاصله جانبی و عدم حضور در مکان های شلوغ بخصوص برای افراد آسیب پذیر، ضروری است واین افراد، غیر از موارد ضروری تا حد ممکن از منزل خارج نشوند.

شاه آبادی درباره روند پذیرش بیماران در بیمارستان نفت تهران گفت: پزشکان مقیم اورژانس و پزشکان متخصص داخلی با گرفتن شرح حال وانجام اقدامات پارا کلینیکی از بیمارانی که به بیمارستان نفت تهران مراجعه می کنند، آنها را مورد بررسی قرار می دهند تا مشخص شود فرد مبتلا به کرونا است یا خیر.

به گفته معاون بیمارستان نفت تهران ، برای بستری شدن بیماران کرونایی، براساس وضعیت بالینی آنها تصمیم گرفته می شود ، بیماران با درگیری کم وحال عمومی خوب به قرنطینه خانگی فرستاده می شوند و بصورت تلفنی تحت پیگیری و درمان قرار می گیرند و درصورت لزوم به بیمارستان فرا خوانده می شوند ، ولی عده دوم گروهی هستند که پس از معاینه ، تشخیص داده می شود که نیاز به بستری دارند و بعد از تاییدیه کتبی پزشکان برای بستری به بخش کرونا فرستاده می شوند و از همان ابتدا بستری می شوند.

وی درباره احتمال سرایت بیماری کرونا به بیماران در بخش های غیر کرونایی گفت: در بخش های کرونا چه بخش اورژانس و بستری افزایش نیرو داشتیم و این بخش ها کاملا مستقل هستند و کارکنان و بیماران آنها با بخشهای دیگر ارتباطی ندارند و در حال حاضر بخش های “ nicu” “sicu” و بخش جراحی عمومی و تخصصی ، آنکولوژی ، کلیه بخش های مراقبت های ویژه کاملا عاری از بیماری کرونایی هستند

وی گفت : بیماران برای بستری، کاملا غربال می شوند ، و احتمال اینکه فردی غیر کرونایی در بخشی بستری شود و دچار کرونا شود تقریبا غیر ممکن است و همچنین احتمال بستری شدن بیمار کرونایی در بخش های غیر کرونایی بستری شود بسیار کم است.

معاون بیمارستان نفت تهران در ادامه با تا کید بر اینکه به منظور قطع زنجیره انتقال بیماری کرونا فعلا ملاقات بیماران در بخش های کرونایی و غیر کرونایی بیمارستان ممنوع است گفت: در اعمال قانون ملاقات ممنوع ، کاملا تابع پروتکل های وزارت بهداشت هستیم.

شاه آبادی افزود: با توجه به اینکه رویکرد ویروس مشخص نیست، ما مجبوریم رویکرد درازمدت مقابله با ویروس کرونا را دربیمارستان داشته باشیم و آمادگی و تطابق های لازم را در این خصوص ایجاد کنیم. وبرا اساس پروتکل ها رفتار کنیم.

به همین منظور اختصاص دو بخش مجزا و راه اندازی بخش اورژانس خاکستری برای بیماران کرونا به صورت دائمی در نظر گرفته شده است. بنابراین عملا در بیمارستان نفت تهران دونوع اورژانس وجود دارد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه موضوع کرونا فعلا تمام شدنی نیست ، طرح ها ی بهداشت ودرمان بصورت دراز مدت است و براساس شرایط و نیاز مراجعین ویزیت های پلی کلینیک،مدیریت می شود .