پرسنل ایمنی شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی در پروژه های پتروشیمی بوعلی سینا تجلیل شدند

به مناسبت هفتم مهرماه روز ایمنی و آتش نشانی از پرسنل ایمنی شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی در پروژه های پتروشیمی بوعلی سینا تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ این مراسم با حضور رئیس سایت و رئیس ایمنی پروژه های شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی و رئیس کارگاه شرکت های پیمانکاری در پتروشیمی بوعلی سینا از افسران ایمنی تجلیل بعمل آمد.