برگزاری کمیته دارو، درمان و تجهیزات پزشکی

کمیته دارو، درمان و تجهزات پزشکی شهریور ماه این بهداری با حضور اعضاء کمیته برگزار گردید.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)،  کمیته دارو و تجهیزات پزشکی شهریور ماه این مرکز درمانی با حضور اعضاء در دفتر ریاست تشکیل جلسه داد. در این جلسه ابتدا کلیه مسائل و مشکلات موجود در مسیر تهیه و تامین دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیمارستان بررسی شد.

عزیزی دوست که به عنوان رئیس کمیته های بیمارستانی در این جلسه حضور داشت بر ضرورت توجه به رعایت صرفه جویی اقتصادی در تامین داروهای بیمارستانی تاکید کرد.

در ادامه جلسه در خصوص مشکلات و مسائل واحد اورژانس در موردتامین دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز این بخش بحث و گفتگو بعمل آمد.

https://ipna.news/152916کپی شد!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.