شفاف سازی مصرف دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در بیمارستان های توحید جم و خلیج فارس صنعت نفت خارگ

ساماندهی اقلام دارویی بخش های بیمارستان های توحید جم و خلیج فارس صنعت نفت خارگ توسط خانم دکتر زهرا حاجیان بازرس دارو و تجهیزات بهداشت و درمان بوشهرو خارگ انجام شد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، حاجیان گفت : جهت بروز رسانی سیستم رایاوران بخشهای بیمارستان توحید جم و خارگ و ساماندهی بخشها در ثبت اسناد ورودی و خروجی اقلام دارویی و تجهیزات پس از هماهنگی با معاونت دارو و درمان و رئیس خدمات دارویی ، خدمات پشتیبانی ، حراست و مسئولین بخشها، شمارش کلیه اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی در تمام بخشهای بیمارستان توحید جم و خارگ با کنترل بازرس دارویی انجام شد.

وی افزود: در سیستم رایاوران ابتدا ثبت سند خروجی جهت صفر کردن موجودی گذشته بخشها انجام گردید سپس سند موجودی اولیه ثبت گردید . پس از انجام این روال تمامی اسناد ورودی و خروجی توسط مسئولین امضا گردید و در بخش مربوطه بایگانی شد.

نصرآبادی معاونت دارو و درمان بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر و خارگ در این زمینه توضیح داد این کار یکی از مهمترین اقدامات در راستای شفاف سازی میزان مصرف دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در بزرگترین مراکز منطقه است.

وی افزود:بدنبال بازرسی های انجام شده توسط واحد بازرسی و امور دارویی سازمان در سال گذشته و تذکرات لازم در این رابطه ،برنامه ریزی برای این امر صورت گرفت و مجموعه آموزشها واصلاحات صورت گرفته منجر به تعریف و ایجاد سیستم مکانیزه مصرف و دارو و تجهیزات مصرفی در کلیه بخشهای بیمارستانی ،آزمایشگاه،دندانپزشکی و… گردید.

بدین ترتیب موجودی هر واحد و میزان مصرف آن طی دوره های زمانی مختلف در تیم HIS بیمارستانی قابل ثبت ،اندازه گیری و قابل روئیت خواخد بود و ارتقاء سلامت اداری را در پی خواهد داشت .

https://ipna.news/152718کپی شد!