آگهی مناقصه عمومی شرکت فجر انرژی خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، آگهی مناقصه عمومی طرح و ساخت (طراحی، تهیه ، ساخت ، حمل ، نصب ، تست و راه اندازی) سوئیچگیر گازی (GIS) کیلوولت ۱۳۲ طرح توسعه پست ۴۰۰ کیلو ولت

چاپ در روزنامه دنیای اقتصاد

نوبت اول ۹۹/۶/۲۴ نوبت دوم ۹۹/۶/۲۹ مهلت اقدام ۷ روز پس از انتشار نوبت دوم

https://www.fepg.ir/fa/tender/127

https://ipna.news/152713کپی شد!