آگهی مزایده عمومی شرکت فجر انرژی خلیج فارش

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، آگهی مزایده عمومی فروش اقلام ضایعاتی (ممبران ولوله های کربت استیل و لوله های Alloy Steel)

چاپ در روزنامه های جمهوری اسلامی و فرهنگ جنوب
نوبت اول ۹۹/۰۶/۲۴ و نوبت دوم ۹۹/۰۶/۲۹
مهلت اقدام ۵ روز پس از درج آگهی نوبت دوم

https://www.fepg.ir/fa/tender/128

https://ipna.news/152710کپی شد!