برخی مدیران در عسلویه نورچشمی ها را به کار گرفته و می گیرند

امام جمعه شهرستان عسلویه :مدیرانی که در زمینه اشتغال تعلل و کم کاری می کنند به خود بیایند برخی از مدیران تاسیسات صنعت نفت گاز مستقر در شهرستان، تاکنون گره گشای موضوع اشتغال برای مردم شهرستان نبوده اند

 

به گزارش خبرگزاری ایپنا سید علی هاشمی نژاد امام جمعه عسلویه گفت:دغدغه های مردم شهرستان عسلویه و مطالبات به حق این مردم مومن و وفادار به انقلاب و نظام اسلامی در چند جمله کوتاه عرض می کنم و به مسئولین مربوطه گوشزد می نمایم، همان طور که در هفته گذشته اشاره نمودم یک مشکل جدی مردم بزرگوار شهرستان عسلویه و بالاخص جوانان این دیار موضوع اشتغال می باشد.

وی افزود : متاسفانه برخی از مدیران تاسیسات صنعت نفت گاز مستقر در شهرستان، تاکنون گره گشای این موضوع برای مردم شهرستان نبوده اند نه به این معنا که در این زمینه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ها در این موضوع هیچ کاری نکرده اند اما در حد مطلوب و لازم انجام وظیفه نکرده اند و برخی مدیران نورچشمی ها را به کار گرفته و می گیرند علی ای حال انتظار مردم به نحو شایسته برآورده نشده است و امیدواریم آن دسته از مدیرانی که در بحث اشتغال مردم شریف شهرستان عسلویه تعلل و کم کاری نموده اند به خود آمده و دین خودشان را به این مردم ادا نمایند.

امام جمعه عسلوبه ضمن تشکر از مدیرانی که به خوبی نسبت به اشتغال جوانان عسلویه تلاش کرده اند گفت: صمیمانه از مردم عزیز و بزرگوار ومتعهد شهرستان بویژه جوانان برومند تشکر خالصانه ام را ابراز می نمایم و از آنان می خواهم کمافی السابق میزبانان خوب و شایسته ای برای این مجموعه عظیم صنعت نفت و گاز که سرمایه ملی هست باشند و بخوبی بدانند که برای رسیدن به مطالبات بحق خود از مجاری قانونی ورود پیدا کرده تا به حق خود برسند و حقیر بارها گفته ام و باز هم تکرار می نمایم که یکی از خطوط قرمز این حقیر مردم بوده و هستند و دفاع از حقوق و مردم هم وظیفه قطعی خود می دانم و مصرانه بر آن پافشاری می نمایم.

https://ipna.news/152694کپی شد!