پتروشیمی شازند در ۵ ماهه امسال چقدر فروش داشت؟

کسب درآمد ٢٨٢٨ میلیارد تومانی از فروش محصولات، حاصل عملکرد ۵ ماهه منتهی به مرداد سال ١٣٩٩ شرکت پتروشیمی شازند بود.

 

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، کسب درآمد ٢٨٢٨ میلیارد تومانی از فروش محصولات، حاصل عملکرد ۵ ماهه منتهی به مرداد سال ١٣٩٩ شرکت پتروشیمی شازند بود.

002620

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.