برگزاری شورای مدیران بهداشت ودرمان صنعت نفت آبادان

رییس بهداشت ودرمان صنعت نفت آبادان بر استفاده کارکنان از وسایل حفاظت فردی در محیط کار و حفظ آمادگی برای موج جدید بیماری کرونا همزمان با آنفلوانزای فصلی، تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)،شورای معاونین بهداشت ودرمان صنعت نفت آبادان با حضور نصراله حسونی بحرینی برگزار شد. رییس بهداشت ودرمان صنعت نفت آبادان بر استفاده کلیه کارکنان از ماسک و وسایل حفاظت فردی در محیط کار، و حفظ آمادگی برای موج احتمالی جدید بیماری کرونا که با آنفلوانزای فصلی، همزمان خواهد بود، تاکید کرد. وی گفت: همه کارکنان ملزم به استفاده از وسایل حفاظت شخصی مناسب در محیط کار بوده و مسئول حفظ سلامت خود و سایرین هستند.

محمدرضابستانی معاونت درمان ودارو، گزارشی از وضعیت وسایل حفاظت فردی، داروها و تجهیزات پزشکی مصرفی به جلسه ارائه کرد.

سیدمحمد مجتهدزاده رییس طب صنعتی و HSE با ارائه گزارش از وضعیت انجام معاینات دوره ای گفت:طی چند ماه گذشته ۱۲۴۱نفر معاینات بازگشت بکار در کارکنان عملیاتی، ۶۹۸ نفر در کارکنان قراردادی و پیمانکاری و ۹۴ نفر هم در کارکنان بهداشت ودرمان داشتیم. ۱۳۶ مورد معاینات دوره ای برای کارکنان مرکز انجام شده است و آخرین مهلت انجام معاینات دوره ای برای کارکنان بهداری ۳۱ شهریور است. دو دستگاه یونیت دندانپزشکی نیز توسط شرکت پالایش خریداری و در طب صنعتی نصب شده و در حال بهره برداری است.

محمدرضا اشرفی جانشین معاونت پشتیبانی گفت:دستگاه جدید امحاء وارد مرکز شده و آماده نصب است.حضور و غیاب کارکنان که با شروع کرونا از طریق مسئولین واحدها اعلام می شد از این پس با نصب دستگاههای جدید حضور و غیاب به وسیله دستگاههای چشمی انجام خواهد شد.وی به مشکلات مربوط به آسانسورها و آمبولانس نیز اشاره کرد.

رییس درمانگاهها با اشاره به ادامه بیماری کرونا و الزام انجام معاینات غربالگری خانواده ها گفت: برای نظارت کامل بر غربالگری جمعیت تحت پوشش درمانگاه مرکزی لازم است که مکان جدیدی برای درمانگاه مرکزی تعیین شود تا بتوانیم منسجم تر غربالگری و معاینات بیمارهای مزمن این خانواده ها را پوشش دهیم. مصوب شد که ۳ مکان مناسب پیشنهاد شده بازرسی و در جلسه مستقل دیگری راهکارها بررسی گردد.