اعمال استانداردهای برتر در دندانپزشکی صنعت نفت تهران

رعایت اصول بهداشتی درمراکز دندانپزشکی بهداشت ودرمان صنعت نفت تهران ، نسبت به مراکزخارج از نفت ، استاندارد های برتری دارد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، فرشته جهانی رییس پلی کلینیک دندانپزشکی بهداشت ودرمان صنعت نفت تهران گفت: ارتباط نزدیک با بیماران، شغل دندانپزشکی را دردوران کرونا به مشاغل پرخطر تبدیل کرده است به همین دلیل و برای کاهش ابتلای دندانپزشکان ومراجعین ، پروتکل های وزارت بهداشت و دستورالعمل ها اجرا و تلاش شد با رعایت اصول، بیماران پذیرش شوند .

وی با اشاره به روند پذیرش بیماران در کلینیک دندانپزشکی بیمارستان نفت تهران گفت: امسال در ماه های فروردین، اردیبهشت ،خرداد و تیرماه فقط مراجعینی که نیاز به اقدامات اورژانسی دندان داشتند پذیرش شدند که به ترتیب، ۱۰۹ ،۷۹۰،یک هزار و۷۲۴ بودند.

به گفته جهانی، تیرو مرداد ماه سال ۹۹ ، علاوه برموارد اورژانس، درمان های الکتیو نیز با رعایت پروتکل های بهداشتی شروع شد و پذیرش بیماران در تیرماه به ۴ هزار و ۶۵۴ نفر و درمرداد ماه به ۵ هزار و ۱۶۱ نفر رسید.

وی در خصوص اقدامات انجام شده در پلی کلینیک دندانپزشکی در مواجهه با کرونا گفت: باتوجه به اینکه پیش از کرونا نیزپروتکل های بهداشتی سختگیرانه ای حاکم بود شرایط ایمنی برای بیماران و دندانپزشکان فراهم بود، مهمترین اقدام سخت افزاری ، برای افزایش ایمنی بعد از کرونا ، تغییر درسیستم تهویه دندانپزشکی بود تا امکان انتقال بیماری از این طریق به کمترین حد برسد.

وی توضیح داد: از ابتدای شیوع کرونا، مراجعین پس از تکمیل فرم غربالگری کرونا پذیرش می شوند و درپایان شیفت های کاری هوای محیط دندانپزشکی با با دستگاه های خاص ، ضد عفونی می شود که این دستگاه در بسیای از مراکز دندانپزشکی خارج از نفت استفاده نمی شود.

جهانی ضد عفونی سطوح بعد از انجام کار هر بیمار، رعایت فاصله زمانی پذیرش بین دو بیمار (۴۰ دقیقه)، حذف پرونده های کاغذی و الکترونیکی کردن پرونده ها و پذیرش بخشی از بیماران از طریق ۱۵۱۹ و فعالیت کادر دندانپزشکی در دوشیفت کاری صبح وعصر برای کاهش ازدحام بیماران را از دیگر اقدامات انجام شده برای قطع زنجیره انتقال کرونا دردندانپزشکی دانست .

رییس دندانپزشکی بهداشت ودرمان صنعت نفت تهران با اعلام اینکه رعایت دقیق اصول استریلیزاسیون و کنترل چندلایه عفونت در کلینیک های دندانپزشکی صنعت نفت تهران صورت می گیرد گفت: ضد عفونی داخل CSR پلی کلینیک ، ضد عفونی مکانیکال، شیمیایی واستفاده از دستگاه های اتوکلاو برای ضدعفونی استفاده می شود.

وی اطمینان خاطر داد: رعایت اصول بهداشتی در مراکز دندانپزشکی بهداشت ودرمان صنعت نفت تهران ، نسبت به مراکزخارج از نفت ، استاندارد های بالاتری دارد ، همچنین استفاده از ماسک برای مراجعین و پرسنل ، لباس های حفاظتی پرسنل و دیگروسایل حفاظتی ها با حمایت وهمکاری مسئولین و رییس بهداشت ودرمان تهران به خوبی تامین می شود ، به همین دلیل بیماران نفتی ترجیح می دهند بیشتر از خدمات دندانپزشکی این مراکز استفاده کنند.