زمان اعلام نتیجه نهایی مصاحبه و آزمون پتروشیمی های آپادانا و هنگام

نتایج نهایی پذیرفته شدگان آزمون و مصاحبه پتروشیمی های هنگام و آپادانا به زودی مشخص می شود و باید دید طبق وعده مسئولان چه تعداد از این نیروها از بومیان منطقه خواهند بود.

 

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)،نتایج نهایی پذیرفته شدگان آزمون و مصاحبه پتروشیمی های هنگام و آپادانا به زودی مشخص می شود و باید دید طبق وعده مسئولان چه تعداد از این نیروها از بومیان منطقه خواهند بود.
مسئولین هلدینگ خلیج فارس به عنوان متولی پتروشیمی های هنگام و آپادانا معتقدند که برای اجرای پروژه های خود از حداکثر نیروی بومی بهره خواهند برد و باید منتظر ماند و دید که این وعده تا چه اندازه عملی خواهد شد.
خبرنگار ما کسب اطلاع کرد که نماینده مجلس ( دکتر احمدی) پیگیر این موضوع بوده که جذب حداکثری از بومیان پذیرفته شده در آزمون کتبی صورت پذیرد و ضریب بالاتری برای بومیان در نظر گرفته شود.
شایان ذکر است که نتایج و اعلام اسامی پذیرفته شدگان حداکثر تا پایان شهریور ماه سال جاری اعلام خواهد شد و طبق اعلام وب سایت اطلاع رسانی هلدینگ خلیج فارس نیمه دوم مهرماه افراد برای دوره کارآموزی دعوت خواهند شد.