برگزاری چهارمین جلسه علمی تخصصی کووید ۱۹ در بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز

در چهارمین جلسه علمی تخصصی کووید ۱۹ با حضور متخصصین رشته های مختلف ، گزارش پژوهش انجام گرفته در زمینه کووید۱۹ در بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز ارائه گردید.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، چهارمین جلسه علمی تخصصی کووید ۱۹ با حضور مدیران و پزشکان گروه داخلی و عفونی برگزار شد.

در این جلسه ابتدا کاوش با بیان اینکه طی دو ماه گذشته ۵۰۰ پرونده درمانی از بیماران بستری کووید ۱۹ مورد بررسی قرار گرفته است گفت : هدف از این مطالعه استفاده از اطلاعات پرونده بیماران و آنالیز داده ها به منظور تعیین استراتژی های لازم در بحران های احتمالی در آینده ، شناخت نقاط قوت و ضعف و در نتیجه آمادگی بیشتر تیم درمان برای مقابله با کووید ۱۹ در نیمه دوم سال۹۹ ، تسهیل فرآیندهای ارائه خدمات به بیماران کووید ۱۹ و مقایسه نتایج آنالیز پرونده های بیماران با یافته های جهانی بوده است.

سپس متخصصین عفونی دکترعبداله صرامی و دکتر احمد آبشتن نکات ارزندهای را در خصوص بیماری کووید ۱۹ ارائه نمودند.

در ادامه سعید سعیدی مهر ، رئیس واحد آموزش و پژوهش به ارائه گزارشی از پژوهش فوق الذکر پرداختند. وی در ابتدا فرآیند اجرای این پژوهش از تدوین پروپوزال تا تشکیل تیم تحقیق را شرح داد و سپس یافته های توصیفی و یافته های تحلیلی را نیز ارائه نمود.

رئیس واحد آموزش و پژوهش گفت : در این تحقیق شاخص های متعددی مورد بررسی قرار گرفت. شاخص رضایت مندی بیماران بستری کووید ۱۹ در بخش های مرتبط ۹۷ درصد بوده است.

وی گفت : شاخص مرگ و میر بیماران کووید ۱۹ در بیمارستان بزرگ نفت اهواز ۴.۲ درصد بوده که نسبت به شاخص های جهانی و کشوری کمتر بوده است . همچنین شاخص بهبودی بیماران کووید ۱۹ در بیمارستان نفت بیش از ۹۰ درصد بوده است.

وی افزود : ۵۴ درصد بیماران را مردان و ۴۶ درصد ایشان را زنان تشکیل داده اند و میانگین سنی بیماران بستری ۶۵.۳ بوده است. به علاوه ۶۵ درصد از بیماران بستری کووید ۱۹ را بازنشستگان تشکیل داده اند.

در پایان جلسه با توجه به نتایج این تحقیق کاربردی در بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز ، متخصصین به ارائه پیشنهاداتی به منظور مدیریت بحران احتمالی کووید ۱۹ بویژه در پاییز و زمستان در حوزه های پیشگیری ، درمان و توانبخشی پرداختند .

https://ipna.news/152656کپی شد!