آنالیز مواد‌ Ammonia پتروشیمی خراسان

اطلاعات کلی

نام گرید Ammonia
تولیدکننده پتروشیمی خراسان
دسته‌ها مواد شیمیایی، آمونیاک


خواص
فیزیکی

نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Moisture Content ۰.۳۵ WT.% Maximum Value ISO 7105
Oil ۰.۰۰۰۵ % Maximum Value ISO 7106
Purity ۹۹.۶۵ WT.% Minimum Value
https://ipna.news/152648کپی شد!