مدیرعامل پتروشیمی بندر امام در دومین جلسه با کارکنان خدمات اجتماعی: تمام مباحث درباره انتقال اماکن به عملیات غیر صنعتی بندر ماهشهر در حال بررسی است/ هنوز هیچ تصمیمی قطعی نشده است

مدیرعامل پتروشیمی بندر امام امروز برای دومین بار با نمایندگان کارگری خدمات اجتماعی و پیمانکاران مرتبط جلسه‌ای را در راستای شفاف سازی مسائل مختلف برگزار کرد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، در ابتدای جلسه نمایندگان کارگری و پیمانکاران با بیان دغدغه‌ها و موضوعات مورد نظر خود، توضیحاتی در مورد چگونگی نشست اعتراضی کارکنان ارائه کردند.

در ادامه جلسه مدیرعامل پتروشیمی بندرامام اظهار داشت: بحث انتقال اماکن به شرکت عملیات غیر صنعتی و همچنین تغییر کارفرمای نیروی انسانی خدمات اجتماعی در حال بررسی و هنوز هیچ تصمیمی قطعی نشده است.

حمیدرضا رستمی افزود: کارکنان با برداشت‌های شخصی و فقط با قبول کردن شایعات دست به اعتراض زدند، در صورتی‌ که تا به حال هیچگونه تصمیمی در این باره از سوی شرکت پتروشیمی بندر امام، عملیات غیر صنعتی و هلدینگ خلیج فارس به صورت قطعی و لازم‌الاجرا گرفته نشده و تمامی موضوعات در حال بررسی است.

وی تصریح کرد: هدف اصلی و اصل موضوع این است که پتروشیمی بندرامام باید فقط به فعالیت‌های تولیدی بپردازد و پس از تحقیق‌های بسیار این نتیجه به دست آمد که بهترین و کم‌چالش‌ترین روش واگذاری اماکن خدماتی و غیر تولیدی به شرکت عملیات غیر صنعتی است.

مدیرعامل پتروشیمی پتروشیمی بندر امام ادامه داد: در تمام شرکت‌ها و مجموعه‌ها مباحث و‌ موضوعات مختلفی مورد تحقیق و بررسی قرار می‌گیرد اما تا زمانی که به صورت قانونمند و مصوب نشود، به هیچ عنوان اجرایی نمی‌شود.

رستمی خاطرنشان کرد: این موضوع هم در بخش‌های پرسنلی‌، مالی، نحوه پرداخت، حقوق و مزایا در حال بررسی است که باید در نهایت مجوزهای هیات مدیره دو شرکت و هلدینگ خلیج فارس اخذ شود.

وی در پایان یادآور شد: در صورت تغییر کارفرما و انتقال پیمان‌ها به شرکت عملیات غیر صنعتی، هیچگونه تغییری در حقوق و سایر مزایای کارکنان به وجود نخواهد آمد. زیرا هر دو شرکت متعلق به شرکت هلدینگ خلیج فارس بوده و تحت یک فرآیند مدیریتی اداره می‌شوند.

شایان ذکر است مدیرعامل پتروشیمی بندر امام سه‌شنبه هفته گذشته ۱۱ شهریور ماه نیز با حضور مدیرعامل شرکت عملیات غیر صنعتی جلسه‌ای را با کارکنان و نمایندگان کارگری خدمات اجتماعی برگزار کرد و‌ در آن جلسه هم به دغدغه‌ها و ابهامات کارکنان پاسخ داد.

همچنین پیش از این‌ جلسات، مدیران ارشد و میانی شرکت پتروشیمی بندر امام جلسه‌های متعددی با کارکنان خدمات اجتماعی برگزار کرده بودند.

https://ipna.news/152631کپی شد!