ارتباط پیرامونی شرکتهای مستقر در عسلویه در حد صفر است

ارتباط پیرامونی شرکت های مستقر در عسلویه در حد صفر است و مردم عسلویه میزبان خیلی خوبی برای این تاسیسات هستند ولی متاسفانه برخورد مهمان با میزبان نباید اینچنین باشد

امام جمعه اهل سنت شهر عسلویه درنشست با خبرنگاران شهرستان : ارتباط پیرامونی شرکتهای مستقر در عسلویه در حد صفر است و ما میزبان خوبی برای اینها هستیم

به گزارش خبرگزاری ایپنا شیخ ابراهیم محمدی امام جمعه اهل سنت شهر عسلویه در نشستی با خبرنگاران شهرستان عسلویه اظهار داشت ارتباط پیرامونی شرکت های مستقر در عسلویه در حد صفر است و مردم عسلویه میزبان خیلی خوبی برای این تاسیسات هستند ولی متاسفانه برخورد مهمان با میزبان نباید اینچنین باشد.

امام جمعه اهل سنت عسلویه با اشاره به اینکه عسلویه و مردم عسلویه با میزبان خوب آنها بستر خوبی برای توسعه و پیشرفت پروژه های صنعت فراهم کردند گفت وقتی در منطقه عسلویه پالایشگاهی و یا پتروشیمی احداث می شود و به چرخه تولید می رسد مردم عسلویه خوشحال می شوند ولی این مردم مورد بی مهری قرار می گیرند و اکثر جوانان داد بیکاری می زنند

شیخ ابراهیم محمدی افزود زیبنده نیست در کنار این تاسیسات عظیم گازی جوانان عسلویه بیکار باشند آب وخاک و هوای این منطقه به خاطر حضور صنعت آلوده شده است و مبتلایان به بیماری های تنفسی درحال افزایش است و جوانان عسلویه بیکار باشند ؟

https://ipna.news/152608کپی شد!