تحریم پالایشگاه آبادان اوج ناتوانی آمریکا

 بر خود می بالم که با مجموعه بزرگ بهداشت ودرمان صنعت نفت خدمتگزاران آن بزرگ مردان تاریخ ایران زمین باشم

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، نصراله حسونی بحرینی رییس بهداشت ودرمان صنعت نفت آبادان در پی تحریم مدیرعامل و پالایشگاه آبادان از سوی دفتر کنترل دارایی های خزانه داری آمریکا، پیامی خطاب به مهندس علیرضا امین مدیرعامل پالایشگاه آبادان فرستاد.

در گوشه هایی از این پیام آمده است: آمریکا از ما عصبانی باش و از عصبانیت بمیر.” شهید بهشتی ” / بی شک تلاش مذبوحانه اخیر وزارت خزانه داری شیطان بزرگ در پس اقدامات جهادی جنابعالی و سایر همکاران پرتلاشتان، در جهت پیشرفت صنعت نفت کشور و شکستن تحریم های ظالمانه آن دشمن دیرین بوده است.

این اقدام جهادگرانه شما از جایگاه ویژه ای برخوردار است که توانسته خشم و کینه دشمن را برانگیزد. دشمنی که از هر راهی سعی در ایجاد محدودیت برای ملت ایران دارد. اقدام به تحریم مدیرعامل و پالایشگاه آبادان نهایت ناتوانی و عجز آن دشمن قسم خورده است.

اینجانب برخود می بالم که با مجموعه بزرگ بهداشت ودرمان صنعت نفت خدمتگزاران آن بزرگ مردان تاریخ ایران زمین باشم.

https://ipna.news/152592کپی شد!